Algemene voorwaarden

Idenditeit van de verkoper:

De webwinkel van BVBA De Krakers onder de handelsnaam ‘Cosy & Clean’ met maatschappelijke zetel te 3600 Genk ( België),  Rootenstraat 29 bus 5, met als BTW nr BE  0439.450.481, telefoonnummer +32 (0)475/23 55 17 en e-mailadres info@cosyandclean.be

Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘Cosy & Clean’ de handelsnaam van BVBA De Krakers.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de webshop Cosy & Clean.  De  klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze  zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

Aanbod, prijs, kosten en bestellen:

Alle prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in EURO en inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De bijhorende foto of tekening is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet  inbegrepen zijn in de prijs. Cosy & Clean is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cosy & Clean. Cosy & Clean is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met Cosy & Clean op het e-mailadres info@cosyandclean.be

Betalingsmogelijkheden en Betalingsvoorwaarden

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald: overschrijving, bancontact/Mister Cash, kredietkaart (VISA, MasterCard). De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van info@cosyandclean.be en Cosy & Clean de betaling van de goederen ontvangen heeft . De artikelen worden thuis bij de koper geleverd door B-post of DPD of kunnen in het magazijn van Regi Textiel, Toekomstlaan 17, 3600 Genk worden afgehaald, nadat deze goederen betaald zijn.

Levering of afhaling:

Producten worden enkel geleverd in België.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De artikelen worden thuis bij de koper geleverd door B-post, nadat deze goederen betaald zijn. 

Het maximum te verzenden gewicht is 30kg. Voor leveringen hoger dan 30kg nemen we contact met jullie op. Cosy & Clean behoudt zich het recht voor om leveringen boven de 30kg en leveringen die niet kunnen worden geleverd door B-Post niet uit te voeren en te annuleren. Leveringen worden verzonden van maandag tot vrijdag.

Zodra het pakket is afgegeven aan B post  is Cosy & Clean niet meer aansprakelijk oor verlies, diefstal enz…

Retourneren

Binnen een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van het product heeft de Koper het recht om aan de Overeenkomst te verzaken. De Koper moet Cosy & Clean binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De Koper zal binnen veertien (14) dagen nadat hij Cosy & Clean heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan verkoper op eigen kosten, dit in de initiële staat en in  een niet beschadigde originele verpakking. De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn gebruikt.

Cosy & Clean zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Cosy & Clean de Koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de overeenkomst verzaken.

Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal Cosy & Clean de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan Cosy & Clean, terugbetalen aan de Koper. Indien er verzendkosten waren, worden deze niet terugbetaald. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn.

Privacy:

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper.

De Verkoper zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om de Koper beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Cosy & Clean neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Klantendienst

Vragen over  uw bestelling?

Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)89/81.07.81  op weekdagen tussen 9u en 16u of op het e-mailadres: info@cosyandclean.be

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw email adres door.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Gelieve steeds uw contactgegevens duidelijk te vermelden.